• Otwarcie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych od 11 maja 2020 r.
     • Otwarcie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych od 11 maja 2020 r.

     • Informacja z GZEAS w Zabierzowie:

      "Informuję, iż od 11 maja 2020 r. z uwagi na zgłoszoną liczbę dzieci do opieki zostaną uruchomione następujące przedszkola oraz oddziały przedszkolne:

      1.Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bolechowicach

      2.Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nielepicach

      3.Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rząsce

      4.Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zabierzowie: ul. Szkolna 50 (grupa 5 i 6 latków),ul. Sportowa 15 (grupa 3 i 4 latków).

      Obecnie placówki te będą realizować przede wszystkim zajęcia opiekuńcze, w celu umożliwienia rodzicom powrotu do pracy. Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zostaną przekazane rodzicom bezpośrednio przez Dyrektorów placówek.Jednocześnie informuję, iż działalność przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uzależniona będzie od bieżącej sytuacji epidemicznej w kraju.

      Ewelina Szlachta

      Zastępca Dyrektora GZEAS"

    • Informacja Dyrektor GZEAS w Zabierzowie
     • Informacja Dyrektor GZEAS w Zabierzowie

     • Zabierzów 05.05. 2020 r.

      INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

      Szanowni Państwo,

      Kierując się wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego kraju z dnia 30 kwietnia 2020 r. (Wytyczne do obowiązkowego zapoznania się, są dołączone do niniejszej informacji), na spotkaniu Wójta Gminy Zabierzów z Dyrektorami szkół i przedszkoli w dniu 4 maja 2020 r., oceniliśmy, że nie jesteśmy w stanie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny przyjąć dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach od dnia 6 maja 2020 r. Musimy podjąć niezbędne kroki, aby w przedszkolach zostały spełnione wszystkie wymogi bezpieczeństwa.

      Dlatego do dnia 18 maja 2020 r. Dyrektorzy szkół i przedszkoli samorządowych, przygotują przedszkola oraz ich pracowników na przyjęcie dzieci. Wszystkie kolejne decyzje i działania będą uzależnione od bieżącej sytuacji epidemiologicznej w kraju.

      Równocześnie informujemy, że w zależności od liczby zgłoszonych do opieki dzieci, nie zawsze będziemy mogli zapewnić dziecku pobyt w tym przedszkolu do którego jest aktualnie zapisane- dowóz dziecka do wyznaczonego innego przedszkola będzie należał do rodziców, również pracownicy przedszkola będą się zmieniali, dostawa posiłków w formie cateringu też może być wykonywana przez inną niż do tej pory firmę.

      W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby dzieci w grupie (max 12 dzieci) oraz powierzchni na 1 dziecko w sali (4 m²), do przedszkola będą przyjmowane w pierwszej kolejności dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      Informuję, że Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 790), wydłużony został do dnia 24 maja 2020 r. dodatkowy zasiłek opiekuńczy na osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8, niezależnie od tego czy przedszkole do którego dziecko jest aktualnie zapisane wznowiło działalność czy też nie.

      Będziemy Państwa informować na bieżąco o każdej zmianie w organizacji pracy przedszkoli samorządowych w Gminie Zabierzów dotychczasowymi środkami komunikacji.

      Jeśli rodzice po otwarciu przedszkoli podejmą decyzję o posłaniu dziecka do przedszkola, powinni obowiązkowo przestrzegać następujących zasad:

      1. Do przedszkola należy przyprowadzać dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
      2. Dzieci muszą być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez osoby zdrowe,
      3. Nie wolno przyprowadzać do przedszkola dziecka jeżeli w jego domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
      4. Należy obowiązkowo powiadomić Dyrektora przedszkola jeżeli dziecko uczęszczające do przedszkola będzie przejawiać niepokojące objawy choroby,
      5. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, częstym myciu rąk wodą z mydłem i nie podawaniu ręki na powitanie,
      6. Należy zwracać dziecku uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania stosując przykład własny,
      7. Dziecko, które ukończyło 4. rok życia, musi być przez rodzica wyposażone w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola.
      8. Rodzice przyprowadzający lub odprowadzający dziecko do przedszkola zobowiązani są zachować w stosunku do pracowników przedszkola i innych rodziców dystans społeczny wynoszący minimum 2 metry,
      9. Rodzice przyprowadzający lub odprowadzający dziecko do przedszkola mogą wchodzić tylko do przestrzeni wspólnej w przedszkolu z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem na powierzchnię 15 m²,
      10. Rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola muszą obowiązkowo być w maseczkach zasłaniających usta i nos, muszą zdezynfekować dłonie swoje przy wejściu, a następnie założyć rękawiczki,
      11. Dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek,
      12. Dzieci należące do grup przedszkolnych będą mieć wyznaczone różne godziny rozpoczęcia zajęć opiekuńczych, aby uniemożliwić stykanie się poszczególnych grup,
      13. Rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność,
      14. Rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola muszą zobowiązać się do ciągłego kontaktu z przedszkolem i natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola jeśli dziecko wykazuje niepokojące objawy chorobowe,
      15. Rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola muszą podpisać oświadczenie o zapoznaniu się i stosowaniu Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz regulaminu obowiązującego w danym przedszkolu.


      Janina Wilkosz

      Dyrektor GZEAS w Zabierzowie


      Wytyczne_GIS_zlobki_przedszkola_aktualizacja_04.05.2020.pdf​​​​​​​

    • MEM(o)teka lekturowa
     • MEM(o)teka lekturowa

     •  Z jakiego świata najwięcej informacji czerpią młodzi ludzie? Ze świata memów 😀 Oczywiście to spore uproszczenie, ale przyznajcie, że jest w nim nieco prawdy. Dlaczego więc nie sięgnąć po to medium podczas omawiania lektur?

      baw się mem-ami , pracuj z tekstami

      tym nietypowym sposobem na pracę z lekturami zajęli się uczniowie klas VII i VIII oto ich dzieła…

       

    • Zapiski z czasów zarazy…
     • Zapiski z czasów zarazy…

     • Na czas pandemii i pozostania w domach, zaproponowaliśmy naszym uczniom literacką zabawę. Nie marnowali czasu podczas izolacji domowej. Łapali za klawiatury i pióra. I opisali jak zmieniło się Ich życie w czasie pandemii. Pisali w dowolnej formie o swoich odczuciach, wrażeniach, obawach i nadziejach związanych z zaistniałą sytuacją, o dniu zwyczajnym z czasu, kiedy przyszło nam zostawać w domach. Stworzyliśmy wspólnie coś swoistego…

      Zachowaliśmy oryginalną pisownię

      https://prezi.com/p/qnsbikgq9t4y/?present=1

    • Piegowaci Bohaterowie Klasy IV
     • Piegowaci Bohaterowie Klasy IV

     • Piegi są małe, piegi są duże                               

      Piegi odnajdziesz w całej naturze.

      Piegi są kolorowe, ładnie ozdabiają.

      Najładniej jednak na buziach wyglądają.

       

      W kalendarzach nie znajdziemy tego święta, warto jednak poświęcić chwilę refleksji plamkom na skórze, które wywołują tyle skrajnych emocji. Wiele osób obdarzonych piegami nie lubi swoich piegowatych nosów i policzków, a przecież mogą one być atutem urody, oryginalną cechą człowieka. Piegi docenili przede wszystkim autorzy literatury dla dzieci i młodzieży, którzy chętnie obdarzali nimi swoich wspaniałych bohaterów. Wśród tych najbardziej popularnych są chociażby Pippi Langstrump, Pan Kleks, Marek Piegus, Ania z Zielonego Wzgórza czy Tomek Sawyer. Dlatego też, aby pokazać , że piegowate może być piękne i wesołe uczniowie klasy IV pozostali sobą , ale w wersji piegowatej.

    • Zabawa w Teatr
     • Zabawa w Teatr

     • Jednym ze sposobów nauczania i wychowywania dzieci jest zabawa w teatr. Wyzwala spontaniczność w zabawie z rówieśnikami, odrywa od rzeczywistości. Kontakt ze sztuką pozwala dziecku rozwinąć myślenie, inteligencję oraz wyobraźnię. Wczesne kontakty ze sztuką rozbudzają chęć do własnej twórczości.

      Uczniowie klas IA oraz IB, realizując tematy związane z teatrem, uruchomili swoją wyobraźnię i samodzielnie stworzyli pacynki, marionetki oraz kukiełki. Szperając w domowej garderobie, dzieci zaprezentowały na fotografiach sceniczny strój, swój indywidualny pomysł na aktorskie przebranie.

      Swoją twórczością podzielili się przesyłając piękne fotografie, które stworzyły galerię prac.

       

       

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Balicach
   • sp_balice@op.pl
   • zspbalice@gmail.com
   • (+12) 285-60-25
   • ul. Szkolna 66, 32-083 Balice
 • Galeria zdjęć

  • Dzień Ojca
  • Podróże małe i …duże
  • Zielniki przedszkolaków
  • „Książki znamy i o nie dbamy”.
  • Wspomnień czas….
  • Koło fotograficzne zaprasza do głosowania
  • Maj pełen barw
  • Wyjątkowy tort dla wyjątkowej osoby
  • Majowa łąka
  • Przewodnik po okolicy
  • Bierzemy udział w akcji czytelniczej- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
  • Woda źródłem życia
 • Nasze media społecznościowe