• Cele Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020:

        • rozwijanie samorządności,
        • działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw,
        • zachęcanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy i reprezentowanie dobrego imienia szkoły,
        • uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły,
        • współorganizowanie życia kulturalnego szkoły,
        • wywoływanie empatii, rozbudzania chęci niesienia pomocy,
        • propagowanie czytelnictwa,
        • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

        Skład Samorządu Uczniowskiego:

                         Przewodnicząca: Oliwia Stawowy kl. VIII

                           Zastępca: Karol Kowalik kl. VII

                         Członkowie: Oliwier Majestak kl. VIII

                                              Szymon Olech kl. V a

         

                                      Opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Iwona Skowrońska

         

    • Kontakty

      • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Balicach
      • sp_balice@op.pl
      • zspbalice@gmail.com
      • (+12) 285-60-25
      • ul. Szkolna 66, 32-083 Balice
  • Galeria zdjęć

    • Dzień Ojca
    • Podróże małe i …duże
    • Zielniki przedszkolaków
    • „Książki znamy i o nie dbamy”.
    • Wspomnień czas….
    • Koło fotograficzne zaprasza do głosowania
    • Maj pełen barw
    • Wyjątkowy tort dla wyjątkowej osoby
    • Majowa łąka
    • Przewodnik po okolicy
    • Bierzemy udział w akcji czytelniczej- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
    • Woda źródłem życia
  • Nasze media społecznościowe