• Cele Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021:

    • rozwijanie samorządności,
    • działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw,
    • zachęcanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy i reprezentowanie dobrego imienia szkoły,
    • uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły,
    • współorganizowanie życia kulturalnego szkoły,
    • wywoływanie empatii, rozbudzania chęci niesienia pomocy,
    • propagowanie czytelnictwa,
    • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

    Skład Samorządu Uczniowskiego:

                     Przewodnicząca: 

                       Zastępca: 

                     Członkowie:

     

            Opiekun Samorządu Uczniowskiego: 

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Balicach
   • sp_balice@op.pl
   • zspbalice@gmail.com
   • (+12) 285-60-25
   • ul. Szkolna 66, 32-083 Balice
 • Galeria zdjęć

  • Międzynarodowy Dzień Kropki
  • Wszędzie maliny!maliny!maliny...Narodowe Czytanie 2020
  • Akcja "Zostań potencjalnym dawcą szpiku i pomóż Adasiowi"
  • Zuzia Mistrzynią Polski
  • Zakończenie roku szkolnego- pożegnanie uczniów kl. VIII
  • Dzień Ojca
  • Podróże małe i …duże
  • Zielniki przedszkolaków
  • „Książki znamy i o nie dbamy”.
  • Wspomnień czas….
  • Koło fotograficzne zaprasza do głosowania
  • Maj pełen barw
 • Nasze media społecznościowe