• Cele Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019:

    • rozwijanie samorządności,
    • działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw,
    • zachęcanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy i reprezentowanie dobrego imienia szkoły,
    • uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły,
    • współorganizowanie życia kulturalnego szkoły,
    • wywoływanie empatii, rozbudzania chęci niesienia pomocy,
    • propagowanie czytelnictwa,
    • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

     

    Mamy nowy Samorząd Uczniowski!

    Przewodnicząca – Oliwia Stawowy

    Zastępca – Milena Zielińska

    Sekretarz – Jagoda Góra

     

    Opiekun: mgr Żaneta Matacz

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Balicach
   • sp_balice@op.pl
   • sp_balice@op.pl
   • (+12) 285-60-25
   • ul. Szkolna 66 32-083 Balice
 • Galeria zdjęć

  • Turniej szachowy w Zabierzowie
  • Wycieczka pięciodniowa uczniów klasy VI-10.06-14.06.2019 r.
  • "W zdrowym ciele - zdrowy duch"- 3 czerwca 2019 r.
  • Nasze zęby- ważna sprawa
  • Zachwycający spektakl
  • Uroczysta Gala Finałowa w Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego
  • Koło fotograficzne- Odsłona VI „Wiosna, wiosna, wiosna ach to TY!!!”
  • Wycieczka koła fotograficznego „Mgnienie oka” do Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego
  • Bo nie ma ludzi doskonałych na niedoskonałym świecie…
  • Obchody 228 Rocznicy Konstytucji 3 Maja
  • Koło fotograficzne- odsłona V- "Nasze inspiracje"
  • XI Balicki Przegląd Małych Form Artystycznych
 • Nasze media społecznościowe