• Cele Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021:

    •  rozwijanie samorządności,
    • działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw,
    • zachęcanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy i reprezentowanie dobrego imienia szkoły,
    • uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły,
    • współorganizowanie życia kulturalnego szkoły,
    • wywoływanie empatii, rozbudzania chęci niesienia pomocy,
    • propagowanie czytelnictwa,
    • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

    Skład Samorządu Uczniowskiego:

                     Przewodniczący: Dawid Michałek

                      Członkowie: Karol Kowalik

                                             Zofia Domagała

                                             Nikola Powroźnik

                    Opiekun Samorządu Uczniowskiego: 

                                                                           Krzysztof Marszałek

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Balicach
   • sp_balice@op.pl
   • zspbalice@gmail.com
   • (+12) 285-60-25
   • ul. Szkolna 66, 32-083 Balice
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Nasze media społecznościowe