• Plan lekcji rok szkolny 2020/2021

   • Klasa

    I

    IIA

    IIB

    III

    IV

    V

    VIA

    VIB

    VIIA

    VIIB

    VIII

    Dzień tygodnia

    L.p.

    Godz. od...do

    sala 16

    sala 14

    sala 15

    sala 10

    sala 17

    sala 23

    sala 20

    sala 24

    sala 13

    sala 6

    sala 12

    PONIEDZIAŁEK

    0

    710-755

     

     

     

     

     

     

    zdw-j.pol- kl. V-VI s.23

     

    zdw-mat. VII-VIII,k. j.ang-zd.ucz.-s.17,  j.pol-obc.(VIII)

    1

    800-845

    Ed.wczes.

    Ed. inf.I gr.

    Ed.wczes.

    Ed.wczes.

    J.angielski

    J.polski

    WF

    J.polski

    Fizyka

    J.niemiecki

    Matematyka s.20

    2

    855- 940

    Ed.wczes.

    Ed.wczes.

    Ed.wczes.

    Ed.wczes.(WF)

    J.polski

    J.angielski

    Matematyka

    J.polski

    J.niemiecki

    Fizyka

    Religia

    3

    950-1035

    Ed.wczes.

    J.angielski

    Ed.wczes.

    Ed.wczes.

    Matematyka

    WF

    J.angielski I gr.s.24

    Religia II gr. s.20

    J.angielski I gr. s.24

    Religia II gr. s.20

    J.polski

    Matematyka

    J.polski

    4

    1045-1130

    Ed. inf.I gr.

    Ed.wczes.

    J.angielski

    Ed.wczes.

    Religia

    Matematyka

    J.angielski II gr. s.24

    Religia I gr. s.20

    J.angielski II gr. s.24

    Religia I gr.s.20

    J.polski

    WF

    Fizyka s.6

    5

    1145-1230

     

    Ed.wczes.

    Ed.wczes.

    J.angielski

    Informatyka I gr.

    Historia

    J.polski

    Zaj.z wych.

    Matematyka

    Chemia

    WF

    6

    1245-1330

     

    Ed.wczes.(WF)

    Ed.wczes.(WF)

    Religia

    zdw-mat.kl.IV

    s.15

    Informatyka I gr.

    J.polski

    Matematyka

    Chemia

    J.polski

    Wiedza o społ. s.17

    7

    1340-1425

     

     

     

     

     

    mat-zdw. kl. V-VI

    s.15

    Informatyka I gr.

    j.pol- zd.ucz. s.20

    ognisko misyjne s.14

    WF

    Zaj. z wych.

    Chemia s.17

    8

    1435-1520

     

     

     

                                                            SKS           kl. VII A- k.mat-zaj.roz.kreat. s.13,  j.pol-obc.(VIII)

     

     

     

    I

    IIA

    IIB

    III

    IV

    V

    VIA

    VIB

    VIIA

    VIIB

    VIII

    WTOREK

    0

    710-755

     

     

     

     

     

     

     

    j.hisz.-zaj.roz.kreat.

    s.6 lub 12-inf

    zdw-j.pol Kl. VII-VIII s.17

    1

    800-845

    Ed.wczes.

    Ed.inf.II gr.

    Ed.wczes.

    Ed.wczes

    (WF)

    Historia

    J.polski

    J.angielski I gr.s.24

    Religia II gr. s.20

    J.angielski I gr.s.24

    Religia II gr. s.20

    J.polski

    Matematyka

    Chemia s.10

    2

    855- 940

    Ed.wczes.(WF)

    J.angielski

    Ed.wczes.

    Ed.wczes.

    J.polski

    Religia

    J.angielski II gr. s.24

    Religia I gr. s.20

    J.angielski II gr. s.24

    Religia I gr. s.20

    Historia

    Chemia

    Matematyka

    3

    950-1035

    Religia

    Ed.wczes

    (WF)

    Ed.wczes.(WF)

    Ed.wczes.

    J.polski

    Historia

    Matematyka

    Historia

    Chemia

    J.polski

    J.angielski

    4

    1045-1130

    Ed.wczes.

    Ed.wczes

    Religia

    J.angielski

    Matematyka

    J.angielski

    J.polski

    J.polski

    WF

    Historia

    Historia

    5

    1145-1230

    Ed.wczes.

    Religia

    J.angielski

    Ed.wczes.

    WF

    Matematyka

    Historia

    Biologia

    J.angielski I gr.s.6

    Religia II gr. s.13

    J.angielski I gr.s.6

    Religia II gr. s.13

    Zaj. z wych.

    6

    1245-1330

    zdw

     

     

    zdw

    WDŻ I*

    WF

    Biologia

    WDŻ II*

    CHEE-zaj.roz.kreat.

    s.20

    J.angielski II gr.s.6

    Religia I gr. s.13

    J.angielski II gr.s.6

    Religia I gr. s.13

    J.polski

    7

    1340-1425

     

     

     

     

    k.mat-zd.ucz. s.15

    Zaj. z wych.

    WF

     

    WDŻ I*

    D.zaw.II*

    WDŻ II*

    D.zaw.I*

    Religia

    8

    1435-1520

                         

     

     

     

    I

    IIA

    IIB

    III

    IV

    V

    VIA

    VIB

    VIIA

    VIIB

    VIII

     

    0

    710-755

     

     

     

     

     

     

     

     

    zdw-j.niem. Kl. VII-VIII s.23

    zdw-j.ang Kl. IV-VI s.6

    ŚRODA

    1

    800-845

    Ed.wczes.

    Ed.wczes.

    Ed.wczes.

    Ed.wczes.

    Informatyka II gr.

    WF

    Matematyka

    Technika

    J.angielski I gr.s.6

    Religia II gr. s.13

    J.angielski I gr.s.6

    Religia II gr. s.13

    J.niemiecki

    s.23

    2

    855- 940

    Ed.wczes.

    Ed.wczes.

    Ed.inf.

    Religia

    Matematyka

    WF

    Technika

    Matematyka

    J.angielski II gr.s.6

    Religia I gr. s.13

    J.angielski II gr.s.6

    Religia I gr. s.13

    J.niemiecki

    s.23

    3

    950-1035

    Ed.wczes.

    Ed.wczes.

    Religia

    Ed.wczes.

    WF

    Biologia

    J.polski

    J.niemiecki

    Matematyka

    J.polski

    Ed.dla bezp.

    4

    1045-1130

    J.angielski

    Ed.wczes.

    Ed.wczes.

    Ed.wczes.

    Technika

    J.polski

    J.niemiecki

    WF

    Biologia

    J.polski

    Historia

    5

    1145-1230

    Ed.inf.II gr.

    Religia

    Ed.wczes.

    k.plast.-zaj.roz.kreat.

    J.polski

    Technika

    J.niemiecki

    J.polski

    WF

    Biologia

    Wiedza o społ. s.13

    6

    1245-1330

     

     

     

     

    Przyroda

    Religia

     

    Informatyka gr.I

    WF

    J.niemiecki

    J.polski s.13

    7

    1340-1425

     

     

     

     

    zdw.-j.pol.IV

    s.17

     

     

     

    Zaj. z wych.

    Informatyka

    WF

    8

    1435-1520

     

     

     

     

    SKS     kl.VII b- mat. zaj. roz.kreat.-s.6

    9

    15 30 -16 15

     

     

     

     

     

     

     

    k.mat.-zd.ucz. s.6

          I IIA IIB III IV V VIA VIB VIIA VIIB VIII

     

     

    CZWARTEK

     

     

     

     

    0

    710-755

     

     

     

     

    k.plast.-zd.ucz.   s.6               zdw.-j.ang.kl.VII-VIII s.24

    1

    800-845

    Ed.wczes

    Ed.wczes

    Ed.wczes

    Ed.inf

    WF

    Matematyka

    J.angielski I gr.s.24

    Plastyka II gr. s.20

    J.angielski I gr.s.24

    Plastyka II gr. s.20

    Muzyka

    Historia

    Fizyka s.17

    2

    855- 940

    Ed.wczes

    Ed.wczes

    Ed.wczes

    Ed.wczes

    WF

    Muzyka

    J.angielski II gr.s.24

    Plastyka I gr. s.20

    J.angielski II gr.s.24

    Plastyka I gr. s.20

    Fizyka

    Biologia

    J.polski

    3

    950-1035

    Ed.wczes

    (WF)

    Ed.wczes

    Ed.wczes

    Ed.wczes

    Muzyka

    Plastyka

    Matematyka

    Historia

    J.polski

    Fizyka

    J.polski

    4

    1045-1130

    Religia

    Ed.wczes

    k.plast-zaj.roz.kreat.

    k.matem.-zaj.roz.kreat.

    Przyroda

    j.polski

    Geografia

    WF

    Historia

    Matematyka

    J.angielski

    5

    1145-1230

    J.angielski

    k.plast.

    zaj.roz.kreat.

       

    J.angielski

    J.polski

    Historia

    Geografia

    Biologia

    WF

    Matematyka s.6

    6

    1245-1330

     

     

     

     

    Religia

    WDŻ I*

    WDŻ II*

    Informatyka gr.II

    Geografia

    WF

    Biologia s.6

    7

    1340-1425

     

     

     

     

     

    j.ang- zd.ucz s.13

     

     

    Informatyka

    Geografia

    WDŻ I*

    D.zaw. II* s.17

      8 1435-1520                      

     

     

     

    I

    IIA

    IIB

    III

    IV

    V

    VIA

    VIB

    VIIA

    VIIB

    VIII

     

     

     

     

    PIĄTEK

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    0

    710-755

     

     

     

     

    j.pol- zd.ucz. kl. VII-VIII s.24

    1

    800-845

    Ed.wczes

    Ed.wczes

    Ed.wczes

    Ed.wczes.

    Matematyka

    Geografia

    WF

    Muzyka

    J.niemeicki

    Matematyka

    J.angielski

    2

    855- 940

    WF-BASEN

    Ed.wczes

    Ed.wczes

    Ed.wczes

    J.polski

    Matematyka

    WF

    J.niemiecki

    Matematyka

    Muzyka

    Geografia

    3

    950-1035

    Zaj.świet-BASEN

    WF-BASEN

    WF-BASEN

    Ed.wczes

    Zaj. z wych.

    J.angielski

    Muzyka

    J.polski

    Matematyka

    Geografia

    WF

    4

    1045-1130

    Ed.wczes

    Zaj.świet-BASEN

    Zaj.świet-BASEN

    WF-BASEN

    Plastyka

    Informatyka II gr.

    J.polski

    Matematyka

    Geografia

    J.polski

    WF

    5

    1145-1230

    Ed.wczes

    zdw.

    zdw.

    Zaj.świet-BASEN

    J.angielski

     

    Zaj.z  wych.

    Matematyka

    J.polski

    WF

    Informatyka

    6

    1245-1330

     

     

     

     

     

     

    Informatyka II gr.

    WF

    J.angielski I gr.s.13

    Plastyka II gr. s.6

    J.angielski I gr.s.13

    Plastyka II gr. s.6

    Matematyka s.24

    7

    1340-1425

         

     

     

     

     

    WF

    J.angielski II gr.s.13

    Plastyka I gr. s.6

    J.angielski II gr.s.13

    Plastyka I gr. s.6

    k.mat- zaj.roz.kreat.

    s.24

     

    8

    1435-1520

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                           WDŻ- wychowanie do życia w rodzinie, D.zaw.- Doradztwo zawodowe, I*- zajęcia odbywają się w I okresie, II* - w II okresie

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Balicach
   • sp_balice@op.pl
   • zspbalice@gmail.com
   • (+12) 285-60-25
   • ul. Szkolna 66, 32-083 Balice
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Nasze media społecznościowe