•  

    

                    

    

               mgr Andrzej Wszołek

                        Dyrektor szkoły 

                                         nauczyciel historii i społeczeństwa w kl. VI

                                                    nauczyciel historii w kl. VII i VIII

    

    

                mgr Monika Kotwica

                                                       Wicedyrektor szkoły

                                                                         nauczyciel religii w kl. IV-V i VII

                                           wychowawca wspomagający w kl. VIII

    

                                                                                    mgr Agnieszka Milewska-Grojec    

       Pedagog szkolny

               wychowawca wspomagający w kl .IV a

    

                                mgr Agnieszka Szczypkowska

       Pedagog szkolny

               wychowawca wspomagający w kl. VI


    

                                                    ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY R1„ŻABKI”     

                                             mgr Bogumiła Wąchal

      wychowawca oddziału przedszkolnego R1

                                               mgr Ilona Dudek

       nauczyciel oddziału przedszkolnego R1

                    ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY R2 „RYBKI”

          mgr Dorota Majewska

           wychowawca oddziału przedszkolnego R2

                  mgr Jolanta Mikuliszyn

          nauczyciel oddziału przedszkolnego R2

    

                          ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY R3  „SOWY”                               

    mgr Katarzyna Wójcik

             wychowawca oddziału przedszkolnego R3

    

    

      

          mgr Agnieszka Kurowska

                                (w zastępstwie mgr Jolanta Then)

                                                            wychowawca kl .I

    

                                   mgr Jadwiga Kapołka     

                                                     wychowawca kl. II

    

          mgr Ewa Nowotarska

                                                    wychowawca kl. III

    

    

                                                 

                                        mgr Katarzyna Sądowicz        

   ( w zastępstwie mgr Joanna Wójtowicz)

   wychowawca kl. IV a        

   nauczyciel  matematyki w kl. IV a, b

            zajęć komputerowych w kl. VI

                                                    i informatyki w kl. IV a i b, V a i b, VII i VIII


    

         mgr Żaneta Matacz

                                 wychowawca kl. IV b

                                   nauczyciel  j. polskiego w kl. IV b, V a i V b

    

    

                                

                                                                                         mgr Karolina Kielian        

   wychowawca  kl. V a

   nauczyciel przyrody w kl. IV a i b

                                                                i biologii w kl. V a i b, VII i VIII                 mgr Jolanta Różycka

                                                wychowawca kl. V b

                                      nauczyciel plastyki w kl. IV-VII

                                    

    

                                  mgr Agnieszka Raszewska      

                                                                                               wychowawca kl. VI

                                   nauczyciel wychowania fizycznego w kl. IV-VI

    

    

            mgr Iwona Skowrońska

                                                     wychowawca kl. VII

                                      nauczyciel j. polskiego w kl. IV a, VI-VIII

    

       

                                    mgr Katarzyna Słomian         

                                                        wychowawca kl. VIII

                                       nauczyciel j. angielskiego w kl. IV- VIII

    

    

    

          mgr Jolanta Mikuliszyn

                                                       nauczyciel j. angielskiego w  przedszkolu

                                                                          i w kl. I-III

    

    

                                              mgr Joanna Tenerowicz      

                 nauczyciel  historii w kl. IV – V

        wiedzy o społeczeństwie w kl. VIII

   i wychowania do życia w rodzinie w kl. IV-VIII

    

    

                         mgr Piotr Jawień

                                         nauczyciel przyrody w kl. VI

                                    i geografii w kl. V a i b, VII i VIII

                                     wychowawca wspomagający  w kl. V a

    

    

                                                                                                     mgr Anna Ogorzałek        

                                     ( w zastępstwie mgr Ewa Orecka)

                                                       nauczyciel matematyki w kl. V-VIII

                                                       wychowawca wspomagający w  kl. V b 

                                              

    

                    mgr Anna Mikrut

    nauczyciel  chemii w kl. VII i VIII

    

    

                                             mgr Marek Zaprzelski         

   nauczyciel  fizyki w kl. VII i VIII

    

    

                         mgr Katarzyna Popieluch

   nauczyciel  j. niemieckiego w kl. VII i VIII

    

    

                                            mgr Iwona Turnau                     

   nauczyciel  doradztwa zawodowego w kl. VII i VIII

    

    

                                  mgr Małgorzata Jastrzębska 

   nauczyciel muzyki w kl. IV-VII 

    

    

    

                                                                                     mgr Grzegorz Wróbel     

                                                             nauczyciel techniki w kl. IV - V

   zajęć technicznych w kl. VI

      i edukacji dla bezpieczeństwa w kl. VIII


    

    

                     mgr Krzysztof Marszałek 

                nauczyciel wychowania fizycznego w kl. VII i VIII 

                              wychowawca wspomagający  w kl. VII              

    


    

                         mgr s.Anna Śliwa                  

                            nauczyciel religii w  przedszkolu,

               i w kl. I-III, VI i VIII

    

    

                                        mgr Agata Byrtek

                                               bibliotekarz

                                             wychowawca wspomagający w kl .IV b

    

                                                                 mgr Jolanta Grondal             

     nauczyciel rewalidacji indywidualnej

    

    

           WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

    

                mgr Małgorzata Jastrzębska            

   mgr Karolina Kielian

   mgr Żaneta Matacz

   mgr Krzysztof Marszałek

   mgr Ewa Nowotarska

   mgr Jolanta Różycka

    

    

    

    

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Balicach
   • sp_balice@op.pl
   • sp_balice@op.pl
   • (+12) 285-60-25
   • ul. Szkolna 66 32-083 Balice
 • Galeria zdjęć

  • Turniej szachowy w Zabierzowie
  • Wycieczka pięciodniowa uczniów klasy VI-10.06-14.06.2019 r.
  • "W zdrowym ciele - zdrowy duch"- 3 czerwca 2019 r.
  • Nasze zęby- ważna sprawa
  • Zachwycający spektakl
  • Uroczysta Gala Finałowa w Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego
  • Koło fotograficzne- Odsłona VI „Wiosna, wiosna, wiosna ach to TY!!!”
  • Wycieczka koła fotograficznego „Mgnienie oka” do Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego
  • Bo nie ma ludzi doskonałych na niedoskonałym świecie…
  • Obchody 228 Rocznicy Konstytucji 3 Maja
  • Koło fotograficzne- odsłona V- "Nasze inspiracje"
  • XI Balicki Przegląd Małych Form Artystycznych
 • Nasze media społecznościowe