• Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej
     • Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej

     • Od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywracamy również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym. W kolejnych tygodniach przywrócimy zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, umożliwimy realizację praktyk zawodowych u pracodawców w klasach III technikum oraz prowadzenie w szkołach konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i absolwentów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminów, następnie dla uczniów wszystkich pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży. 

      Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne. W związku z przywróceniem możliwości prowadzenia rehabilitacji ruchowej czy fizjoterapii będzie można prowadzić zajęcia specjalistyczne w jednostkach systemu oświaty.

      Od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacjiOd 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością. Apelujemy do samorządów, dyrektorów szkół, aby wesprzeć uczniów i w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia

      .Od 25 maja br. będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego. Apelujemy do dyrektorów szkół oraz nauczycieli, aby zorganizować takie spotkania, jeśli pojawi się taka potrzeba. Zależy nam, aby szczególnie wesprzeć uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i w miarę możliwości i potrzeb zorganizować dla nich konsultacje indywidualne

      Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.W kolejnych tygodniach będziemy sukcesywnie wydawać stosowne rozporządzenia oraz przekazywać wytyczne sanitarne dotyczące organizacji zajęć w szkołach i placówkach oświatowych.

      Departament Informacji i Promocji

      Ministerstwo Edukacji Narodowej

    • Woda źródłem życia
     • Woda źródłem życia

     • Jeśli wody nie szanujesz,

      kiedyś tego pożałujesz!

       

      Woda jest źródłem życia, wie o tym każdy z nas. Uczniowie klasy IA oraz IB, realizując cykl tematów związanych z wodą, utrwalili wiedzę dotyczącą zasobów wodnych na świecie, postaci, w jakiej ona występuje oraz możliwościach, a przede wszystkim konieczności oszczędzania jej. Uczniowie zwrócili szczególną uwagę na problem dotyczący nadmiernego zużycia wody w sytuacji, kiedy przyroda cierpi na jej brak. Dzięki zdobytej wiedzy , dzieci zapewniły, że zmieniając niektóre nawyki, zadbają o to , aby woda w ich domach nie była marnowana. Na dowód, każde z nich wykonało Medal Przyjaciela Wody według własnego pomysłu. Nie zapomnieli także o stworzeniach, dla których woda jest środowiskiem, w którym żyją. Efektem są barwne i pomysłowe akwaria.

      Uczniowie klasy IA oraz IB zapraszają ponownie, do obejrzenia galerii prac.

       

       

    • Lekcje WF zdalnie
     • Lekcje WF zdalnie

     • Zapraszamy na profil "Balice WF", gdzie można obserwować sportowe poczynania uczniów naszej szkoły, a także na stronę internetową: 

      https://raszewskaagnieszka.wixsite.com/website

      Zapraszamy również do naszej galerii:

      #Balicerodzinachallenge

      #Balicepupilchallenge

      #Balicemarzeniachallenge

      #Balicebodychallenge

      #Baliceskarpetachallenge

      #Balicebiałoczerwonichallenge

      #Balicekrokomierzchallenge

      #Balicehumorchallenge

       

    • Informacja Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zabierzowie o pracy poradni od 11 maja
     • Informacja Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zabierzowie o pracy poradni od 11 maja

     • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zabierzowie poszerza swoją działalność stacjonarną.

      Do 24 maja pracujemy:

      Realizacja części zadań poradni nadal jest prowadzona na odległość (zdalnie).

      Godziny otwarcia Poradni w Zabierzowie: 7.30-16.00, w punktach: 12.00-16.00

      SEKRETARIAT W ZABIERZOWIE:

      PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK: 730 – 1200

      PIĄTEK: 730 – 930 oraz 1200 – 1400

      Godziny przyjęć stron przez dyrektora:

      ŚRODA: 1000 - 1200

      WIZYTY SPECJALISTYCZNE mają miejsce:

      PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK: 1200 – 1600 

      we wszystkich miejscach (Zabierzów, Czernichów, Morawica).

      W Punkcie w Czernichowie nadal działa dodatkowo dla petentów dyżur "administracyjny" w każdy czwartek od 1000 do 1200 oraz w poniedziałek 11 maja w godz: 1730 - 1930

      O wszelkich zmianach będę informować na bieżąco

       

      Iwona Szuperska-Mazur

      dyrektor PPP w Zabierzowie

       

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Balicach
   • sp_balice@op.pl
   • zspbalice@gmail.com
   • (+12) 285-60-25
   • ul. Szkolna 66, 32-083 Balice
 • Galeria zdjęć

  • Dzień Ojca
  • Podróże małe i …duże
  • Zielniki przedszkolaków
  • „Książki znamy i o nie dbamy”.
  • Wspomnień czas….
  • Koło fotograficzne zaprasza do głosowania
  • Maj pełen barw
  • Wyjątkowy tort dla wyjątkowej osoby
  • Majowa łąka
  • Przewodnik po okolicy
  • Bierzemy udział w akcji czytelniczej- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
  • Woda źródłem życia
 • Nasze media społecznościowe