• Woda źródłem życia
     • Woda źródłem życia

     • Jeśli wody nie szanujesz,

      kiedyś tego pożałujesz!

       

      Woda jest źródłem życia, wie o tym każdy z nas. Uczniowie klasy IA oraz IB, realizując cykl tematów związanych z wodą, utrwalili wiedzę dotyczącą zasobów wodnych na świecie, postaci, w jakiej ona występuje oraz możliwościach, a przede wszystkim konieczności oszczędzania jej. Uczniowie zwrócili szczególną uwagę na problem dotyczący nadmiernego zużycia wody w sytuacji, kiedy przyroda cierpi na jej brak. Dzięki zdobytej wiedzy , dzieci zapewniły, że zmieniając niektóre nawyki, zadbają o to , aby woda w ich domach nie była marnowana. Na dowód, każde z nich wykonało Medal Przyjaciela Wody według własnego pomysłu. Nie zapomnieli także o stworzeniach, dla których woda jest środowiskiem, w którym żyją. Efektem są barwne i pomysłowe akwaria.

      Uczniowie klasy IA oraz IB zapraszają ponownie, do obejrzenia galerii prac.

       

       

    • Lekcje WF zdalnie
     • Lekcje WF zdalnie

     • Zapraszamy na profil "Balice WF", gdzie można obserwować sportowe poczynania uczniów naszej szkoły, a także na stronę internetową: 

      https://raszewskaagnieszka.wixsite.com/website

      Zapraszamy również do naszej galerii:

      #Balicerodzinachallenge

      #Balicepupilchallenge

      #Balicemarzeniachallenge

      #Balicebodychallenge

      #Baliceskarpetachallenge

      #Balicebiałoczerwonichallenge

      #Balicekrokomierzchallenge

      #Balicehumorchallenge

       

    • Informacja Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zabierzowie o pracy poradni od 11 maja
     • Informacja Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zabierzowie o pracy poradni od 11 maja

     • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zabierzowie poszerza swoją działalność stacjonarną.

      Do 24 maja pracujemy:

      Realizacja części zadań poradni nadal jest prowadzona na odległość (zdalnie).

      Godziny otwarcia Poradni w Zabierzowie: 7.30-16.00, w punktach: 12.00-16.00

      SEKRETARIAT W ZABIERZOWIE:

      PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK: 730 – 1200

      PIĄTEK: 730 – 930 oraz 1200 – 1400

      Godziny przyjęć stron przez dyrektora:

      ŚRODA: 1000 - 1200

      WIZYTY SPECJALISTYCZNE mają miejsce:

      PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK: 1200 – 1600 

      we wszystkich miejscach (Zabierzów, Czernichów, Morawica).

      W Punkcie w Czernichowie nadal działa dodatkowo dla petentów dyżur "administracyjny" w każdy czwartek od 1000 do 1200 oraz w poniedziałek 11 maja w godz: 1730 - 1930

      O wszelkich zmianach będę informować na bieżąco

       

      Iwona Szuperska-Mazur

      dyrektor PPP w Zabierzowie

       

    • Otwarcie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych od 11 maja 2020 r.
     • Otwarcie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych od 11 maja 2020 r.

     • Informacja z GZEAS w Zabierzowie:

      "Informuję, iż od 11 maja 2020 r. z uwagi na zgłoszoną liczbę dzieci do opieki zostaną uruchomione następujące przedszkola oraz oddziały przedszkolne:

      1.Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bolechowicach

      2.Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nielepicach

      3.Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rząsce

      4.Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zabierzowie: ul. Szkolna 50 (grupa 5 i 6 latków),ul. Sportowa 15 (grupa 3 i 4 latków).

      Obecnie placówki te będą realizować przede wszystkim zajęcia opiekuńcze, w celu umożliwienia rodzicom powrotu do pracy. Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zostaną przekazane rodzicom bezpośrednio przez Dyrektorów placówek.Jednocześnie informuję, iż działalność przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uzależniona będzie od bieżącej sytuacji epidemicznej w kraju.

      Ewelina Szlachta

      Zastępca Dyrektora GZEAS"

    • Informacja Dyrektor GZEAS w Zabierzowie
     • Informacja Dyrektor GZEAS w Zabierzowie

     • Zabierzów 05.05. 2020 r.

      INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

      Szanowni Państwo,

      Kierując się wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego kraju z dnia 30 kwietnia 2020 r. (Wytyczne do obowiązkowego zapoznania się, są dołączone do niniejszej informacji), na spotkaniu Wójta Gminy Zabierzów z Dyrektorami szkół i przedszkoli w dniu 4 maja 2020 r., oceniliśmy, że nie jesteśmy w stanie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny przyjąć dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach od dnia 6 maja 2020 r. Musimy podjąć niezbędne kroki, aby w przedszkolach zostały spełnione wszystkie wymogi bezpieczeństwa.

      Dlatego do dnia 18 maja 2020 r. Dyrektorzy szkół i przedszkoli samorządowych, przygotują przedszkola oraz ich pracowników na przyjęcie dzieci. Wszystkie kolejne decyzje i działania będą uzależnione od bieżącej sytuacji epidemiologicznej w kraju.

      Równocześnie informujemy, że w zależności od liczby zgłoszonych do opieki dzieci, nie zawsze będziemy mogli zapewnić dziecku pobyt w tym przedszkolu do którego jest aktualnie zapisane- dowóz dziecka do wyznaczonego innego przedszkola będzie należał do rodziców, również pracownicy przedszkola będą się zmieniali, dostawa posiłków w formie cateringu też może być wykonywana przez inną niż do tej pory firmę.

      W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby dzieci w grupie (max 12 dzieci) oraz powierzchni na 1 dziecko w sali (4 m²), do przedszkola będą przyjmowane w pierwszej kolejności dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      Informuję, że Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 790), wydłużony został do dnia 24 maja 2020 r. dodatkowy zasiłek opiekuńczy na osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8, niezależnie od tego czy przedszkole do którego dziecko jest aktualnie zapisane wznowiło działalność czy też nie.

      Będziemy Państwa informować na bieżąco o każdej zmianie w organizacji pracy przedszkoli samorządowych w Gminie Zabierzów dotychczasowymi środkami komunikacji.

      Jeśli rodzice po otwarciu przedszkoli podejmą decyzję o posłaniu dziecka do przedszkola, powinni obowiązkowo przestrzegać następujących zasad:

      1. Do przedszkola należy przyprowadzać dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
      2. Dzieci muszą być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez osoby zdrowe,
      3. Nie wolno przyprowadzać do przedszkola dziecka jeżeli w jego domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
      4. Należy obowiązkowo powiadomić Dyrektora przedszkola jeżeli dziecko uczęszczające do przedszkola będzie przejawiać niepokojące objawy choroby,
      5. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, częstym myciu rąk wodą z mydłem i nie podawaniu ręki na powitanie,
      6. Należy zwracać dziecku uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania stosując przykład własny,
      7. Dziecko, które ukończyło 4. rok życia, musi być przez rodzica wyposażone w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola.
      8. Rodzice przyprowadzający lub odprowadzający dziecko do przedszkola zobowiązani są zachować w stosunku do pracowników przedszkola i innych rodziców dystans społeczny wynoszący minimum 2 metry,
      9. Rodzice przyprowadzający lub odprowadzający dziecko do przedszkola mogą wchodzić tylko do przestrzeni wspólnej w przedszkolu z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem na powierzchnię 15 m²,
      10. Rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola muszą obowiązkowo być w maseczkach zasłaniających usta i nos, muszą zdezynfekować dłonie swoje przy wejściu, a następnie założyć rękawiczki,
      11. Dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek,
      12. Dzieci należące do grup przedszkolnych będą mieć wyznaczone różne godziny rozpoczęcia zajęć opiekuńczych, aby uniemożliwić stykanie się poszczególnych grup,
      13. Rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność,
      14. Rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola muszą zobowiązać się do ciągłego kontaktu z przedszkolem i natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola jeśli dziecko wykazuje niepokojące objawy chorobowe,
      15. Rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola muszą podpisać oświadczenie o zapoznaniu się i stosowaniu Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz regulaminu obowiązującego w danym przedszkolu.


      Janina Wilkosz

      Dyrektor GZEAS w Zabierzowie


      Wytyczne_GIS_zlobki_przedszkola_aktualizacja_04.05.2020.pdf​​​​​​​

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Balicach
   • sp_balice@op.pl
   • zspbalice@gmail.com
   • (+12) 285-60-25
   • ul. Szkolna 66, 32-083 Balice
 • Galeria zdjęć

  • Międzynarodowy Dzień Kropki
  • Wszędzie maliny!maliny!maliny...Narodowe Czytanie 2020
  • Akcja "Zostań potencjalnym dawcą szpiku i pomóż Adasiowi"
  • Zuzia Mistrzynią Polski
  • Zakończenie roku szkolnego- pożegnanie uczniów kl. VIII
  • Dzień Ojca
  • Podróże małe i …duże
  • Zielniki przedszkolaków
  • „Książki znamy i o nie dbamy”.
  • Wspomnień czas….
  • Koło fotograficzne zaprasza do głosowania
  • Maj pełen barw
 • Nasze media społecznościowe