• Sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Balicach

   • mgr inż. Barbara Walkowska                                     

           

    Poniedziałek 7:30 - 15:30
    Wtorek 7:30 - 15:30
    Środa 7:30 - 15:30
    Czwartek 7:30 - 15:30
    Piątek 7:30 - 15:30

                                                                                                                  


     

    Wydawanie duplikatów dokumentów

    W przypadku utraty lub zniszczenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły, absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym podaniem o wydanie duplikatu świadectwa.

    W celu uzyskania duplikatu należy:

    • 3. Dołączyć do podania potwierdzenie dokonania wpłaty.
    • 4. Dołączyć do podania kserokopię dowodu tożsamości.
    • 5. Złożyć wypełnione podanie wraz z potwierdzeniem dokonanej wpłaty i kserokopią dowodu tożsamości w sekretariacie szkoły lub przesłać listem poleconym na adres:
     Szkoła Podstawowa w Balicach
     ul. Szkolna 66
     32-083 Balice

    Przypominamy, że zgodnie z zapisami rozporządzenia duplikat świadectwa może zostać wydany wyłącznie w przypadku utraty lub zniszczenia oryginału dokumentu.

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Balicach
   • sp_balice@op.pl
   • zspbalice@gmail.com
   • (+12) 285-60-25
   • ul. Szkolna 66, 32-083 Balice
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Nasze media społecznościowe