• Rozpoczęcie nowego roku szkolnego- informacje
     • Rozpoczęcie nowego roku szkolnego- informacje

     • Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021

      w parafialnej kaplicy w Balicach:

      31 sierpnia 2020 r.  godz. 18.00 Msza Święta dla kl. IV i V oraz młodzieży

      1 września 2020 r. Krótka dziesięciominutowa modlitwa z Bożym błogosławieństwem

       8:00 kl. I

       8:30 kl. II

       9:00 kl. III

       18:00 Msza św. z udziałem kl. VI, VII i VIII

      w szkole:

      Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 1 września 2020 r. według wcześniej opublikowanego na stronie internetowej szkoły harmonogramu.

      W tym dniu godziny pracy świetlicy szkolnej od 7:00 do 17:00

      Od 2 września 2020 r. uruchomiony zostanie dowóz dzieci do szkoły. Autobus wyjedzie o 7.14 ze Szczyglic, następnie przejedzie przez Aleksandrowice i na końcu przez Burów. Odjazd autobusu o 14.35. Szczegółowy rozkład jazdy na poszczególne dni dzieci otrzymają 2 września od opiekuna dowozu.

      Od 2 września 2020 r. uruchomiona zostanie stołówka. Chętni na korzystanie z odpłatnych obiadów w cenie 10,50 zł. mogą się zapisywać od 31 sierpnia 2020 r.  telefonując do sekretariatu szkoły w godz. 7:30-15:30.

      11 września 2020 r. pierwszy wyjazd na basen w Zabierzowie dla uczniów klas I-III.

      Przedszkole Samorządowe jest czynne od 1 września 2020 r. w godz. 7:00-17:00.

      Świetlica szkolna – zapisy od 1 do 11 września 2020 r. poprzez wypełnienie karty zapisu dziecka do  świetlicy. Szczegóły w informacji od nauczyciela świetlicy zamieszczone w dzienniku elektronicznym.

       

       

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020r.
     • Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020r.

     • W związku koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, nauczycielom i rodzicom oraz obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii 1 września 2020 r. nie odbędzie się tradycyjna uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego z udziałem całej społeczności szkolnej.

      Uczniowie przychodzą do szkoły i spotykają się z wychowawcami zgodnie z następującym harmonogramem:

      Uczniowie klas I – III zachowując zasady dystansu społecznego, mając zakryte nos i usta wchodzą do budynku wejściem głównym i przechodzą do sal w następujących godzinach:

      kl. I – 8:30 – s.16

      kl. II a – 9:00 – s.14

      kl. II b – 9:00 – s.15

      kl. III – 9:30 – s.10

      Uczniowie klas IV - VIII zachowując zasady dystansu społecznego, mając zakryte nos i usta wchodzą do budynku przez szatnię w następujących godzinach:

      kl. IV – 8:00 – s.17

      kl. V – 8:15 – s.23

      kl.VI a – 8:45 – s.20

      kl. VI b – 9:15 – s.24

      kl. VII a – 9:45 – s.13

      kl. VII b – 10:00 – s.6

      kl. VIII – 10:15 – s.12

      Andrzej Wszołek

      dyrektor ZSP w Balicach

    • Informacje Dyrektor GZEAS na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
     • Informacje Dyrektor GZEAS na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     •  

      - rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020 r.

      - zimowa przerwa świąteczna w szkołach 23 do 31 grudnia 2020 r.

      - ferie zimowe dla województwa małopolskiego od 15 do 28 lutego 2021 r.

      - wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 1 do 6 kwietnia 2021 r.-

      egzamin ósmoklasisty ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

      - zakończenie roku szkolnego 2020/2021 25 czerwca 2021 r.

      - ferie letnie w szkołach 26 czerwca do 31 sierpnia 2021 r.

      Nowy rok szkolny rozpocznie w szkołach Gminy Zabierzów zajęciami stacjonarnymi, w reżimie sanitarnym opublikowanym na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl i Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl . Szczegółowe informacje w sprawie regulacji wewnętrznych w szkołach, będą udostępnione dla rodziców i uczniów od 26 sierpnia 2020 r. Informacje będą opublikowane na tablicach ogłoszeń w szkołach i na ich stronach internetowych, będą one modyfikowane w zależności od sytuacji w naszym regionie. Szkoły w naszej Gminie są przygotowane do zalecanych przez MEN sposobów nauczania: stacjonarnego, hybrydowego, zdalnego i są zaopatrzone w środki czystości i dezynfekujące, zgodnie z wymogami sanitarnymi.

      Liczba dzieci i uczniów w Gminie rozpoczynających rok szkolny 2020/2021: opieką w żłobkach jest objętych 97 dzieci, w przedszkolach 1306 dzieci (wzrost o 36 dzieci w porównaniu do roku 2019), w szkołach podstawowych będzie się uczyć 2412 uczniów (wzrost o 53 uczniów w porównaniu do roku 2019).

      W Gminie funkcjonują 3 żłobki niepubliczne, 2 przedszkola samorządowe,10 przedszkoli niepublicznych, 1 niepubliczny punkt przedszkolny, 8 szkół podstawowych samorządowych, 4 szkoły podstawowe prowadzone przez inne podmioty i 1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. W każdej szkole podstawowej samorządowej są oddziały przedszkolne. Przedszkola w Gminie Zabierzów pełnią w każdym roku dyżury w okresie ferii letnich. Szczegółowy harmonogram dyżurów jest publikowany w terminie późniejszym.

      Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla wszystkich uczniów znajdują się w szkołach i uczniowie wypożyczają je z biblioteki szkolnej na bieżący rok szkolny.

      We wszystkich szkołach można wykupić obiady dla uczniów. Uczniowie objęci pomocą socjalną otrzymują obiady bezpłatnie.

      Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zabierzów oraz dowóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (na wniosek rodziców) organizuje GZEAS.

      Uczniowie szkół podstawowych korzystają z bezpłatnej komunikacji MPK na podstawie legitymacji szkolnej i na zasadach sanitarnych obowiązujących w transporcie publicznym.

      Stypendia socjalne dla uczniów z terenu Gminy Zabierzów. Wnioski z kompletem dokumentów należy złożyć do 15 września na dziennik podawczy GZEAS. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza 528,00 zł netto miesięcznie.

      Trwa nabór wniosków o stypendium motywacyjne dla studentów, wnioski z kompletem dokumentów należy złożyć do 31 października na dziennik podawczy GZEAS.

      Program rządowy „Dobry Start” realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie.

      Adresy stron www i telefony do żłobków, przedszkoli i szkół oraz informacje dodatkowe i wzory dokumentów do stypendiów i dowozu dzieci niepełnosprawnych, są dostępne na stronie www.gzeas.zabierzow.org.pl i w siedzibie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zabierzowie ul. Kolejowa 15 (wejście od strony ul. Sportowej).

      Janina Wilkosz

      Dyrektor GZEAS w Zabierzowie

   • Kontakty

    • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Balicach
    • sp_balice@op.pl
    • zspbalice@gmail.com
    • (+12) 285-60-25
    • ul. Szkolna 66, 32-083 Balice
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Nasze media społecznościowe