• Komunikat Dyrektor GZEAS w Zabierzowie
     • Komunikat Dyrektor GZEAS w Zabierzowie

     • Od 4 maja 2020 r. zmiana organizacji pracy Urzędu i jednostek gminy – możliwość zarezerwowania wizyty i załatwienia spraw osobiście

      Szanowni Mieszkańcy,

      Mając na uwadze aktualne działania administracji rządowej i samorządowej zmierzające w kierunku stopniowej likwidacji ograniczeń dostępu obywateli do usług świadczonych przez instytucje publiczne, zdecydowaliśmy o zakończeniu czasowego zawieszenia bezpośredniej obsługi stron w Urzędzie Gminy Zabierzów oraz GZEAS w Zabierzowie od dnia 4 maja 2020 r.

      Z uwagi na fakt, iż na terenie Rzeczpospolitej Polskiej nadal obowiązuje stan epidemii, w trosce o Państwa zdrowie, a także zdrowie pracowników, zdecydowaliśmy o zmianie formuły dostępu do Urzędu Gminy Zabierzów oraz GZEAS w Zabierzowie.

      Podstawową formą załatwiania spraw urzędowych nadal pozostaje komunikacja elektroniczna (mail: zabierzow@zabierzow.org.pl; gzeas@zabierzow.org.pl) lub telefoniczna. Od dnia 4 maja 2020 r. osobiste stawiennictwo w Urzędzie Gminy oraz GZEAS w Zabierzowie, będzie możliwe wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej, telefonicznej rezerwacji wizyty. W budynku Urzędu Gminy i GZEAS, przygotowano specjalnie zabezpieczone stanowiska, bezpośredniej obsługi stron.

      Przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy Zabierzów i GZEAS jest umieszczona Skrzynka Podawcza, w której będzie można pozostawić, w sprawach niecierpiących zwłoki, wnioski/podania/dokumenty w formie papierowej.

      W przypadku potrzeby uzyskania potwierdzenia złożenia wniosku/podania/dokumentu, uprzejmie prosimy o wskazanie w jego treści adresu email lub nr fax Wnioskodawcy. Potwierdzenie złożenia zostanie przesłane na wskazany adres email w formie skanu lub formie papierowej na nr fax.

      GZEAS tel/fax (12) 285 15 62 wew. 24 lub email: gzeas@zabierzow.org.pl

       

      Janina Wilkosz

      Dyrektor GZEAS w Zabierzowie

    • Nietypowe obchody Konstytucji 3 Maja i Święta Flagi
     • Nietypowe obchody Konstytucji 3 Maja i Święta Flagi

     • 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To jedno z najmłodszych świąt państwowych w Polsce - zostało ustanowione w 2004 roku, aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

      Data święta flagi nie jest przypadkowa i ma swoje uzasadnienie historyczne. Jedno z nich to fakt, że 2 maja 1945 roku polscy żołnierze z 1. Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa w Berlinie. Zdobywając stolicę hitlerowskich Niemiec, polscy żołnierze przyczynili się do zakończenia II wojny światowej oraz działań zbrojnych w Europie. Co więcej, w czasach PRL 2 maja, a więc po Święcie Pracy, obywatele mieli nakaz zdejmowania biało-czerwonych flag, tak aby nie były one widoczne podczas nieuznawanego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja.

      Flaga jest znakiem symbolizującym suwerenność państwową lub narodową. Jej wygląd zwykle nawiązuje do tradycji historycznej państwa. Polska flaga składa się z dwóch równych, poziomych pasów - białego i czerwonego. Biel i czerwień wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski, i bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych.

      Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej przypomina nam o szacunku dla symboli narodowych. Flaga to znak jednoczący Polaków w kraju i za granicą.

       

      229 lat temu, 3 maja 1791 r., Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Celem ustawy rządowej miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r.

      Nasi przodkowie dali nam przykład prawdziwie obywatelskiej postawy. Pomimo wewnętrznych sporów i wielu dzielących różnic, podjęli próbę ratowania Rzeczypospolitej, przyjmując pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną konstytucję.

      W tym roku święta 2 i 3 maja z powodu pandemii SARS-CoV-2 mają w naszej szkole nieco inny charakter – uczniowie pod opieka Pana Krzysztofa Marszałka napisali „Listy do Konstytucji”.

      Zachęcamy do  zapoznania się z ich przemyśleniami.

    • Akcja #mojaflaga- zaproszenie
     • Akcja #mojaflaga- zaproszenie

     • "Szanowni Państwo,

      Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza m.in. jednostki samorządu terytorialnego, urzędy administracji rządowej, instytucje kultury, szkoły, organizacje pozarządowe, a przede wszystkim mieszkańców polskich miast i gmin do akcji #mojaflaga, czyli wywieszenia Biało-Czerwonej z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wystarczy wywiesić flagę przed domem, na balkonie czy w miejscu pracy, a zdjęcie z flagą udostępnić w mediach społecznościowych z opisem #mojaflaga.

      Zapraszamy również do udostępniania na Państwa stronach internetowych i profilach w mediach społecznościowych okolicznościowego spotu zachęcającego do wywieszenia flagi. Spot można udostępnić na:

       Więcej informacji na stronie 

      https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/niepodlegla-mojaflaga-wywies-flage/.

      Biuro Programu „Niepodległa”  

    • Tak uczą się zdalnie klasa Ia i Ib
     • Tak uczą się zdalnie klasa Ia i Ib

     • Czas, kiedy zamknięte są placówki oświatowe, to czas trudny, ale spróbujmy go dobrze wykorzystać. Podczas zdalnego nauczania uczniowie klas pierwszych naszej szkoły nieprzerwanie ćwiczą samodzielność, umiejętności komunikacji, panowania nad emocjami – wiele z tych kompetencji kreuje nam  bowiem codzienność. Nuda nam nie grozi, lekcje w domu mogą być wspaniałym podłożem do kiełkowania kreatywności, umiejętności planowania własnych działań czy warsztatu pracy. Każda rozmowa – o pogodzie, o samopoczuciu, o przeczytanej książce to rozwijanie słownictwa, poczucia własnej wartości, poszerzanie wiedzy.

      Uczniowie klasy IA oraz IB wypracowali podczas zdalnych lekcji bardzo ciekawe i barwne dzieła  plastyczne oraz techniczne. Efektem tej pracy dzielą się prezentując zdjęcia swojej twórczości.

      „Wiosna, wiosna…wiosna ach to Ty”

       Kolorowe motyle, zwiastuny wiosny wykonane przez uczniów klas IA oraz IB.

      „ Ślimak, ślimak…pokaż rogi”

      Poznajemy głoskę „Ś” , ślimak jest jednym z przykładów słów, w których ta głoska występuje, będzie nam o niej przypominał.

      „Wędrówki Skrzata Borówki”  - Uczniowie klas IA oraz IB obejrzeli film, w którym Skrzat Borówka opowiedział im, jak wyglądają łąki i pola z lotu ptaka. Dzięki tym informacjom powstały piękne dywany ziarenkowe, które przypominają krajobraz pól widziany z góry.

       

    • Informacja MEN o przedłużeniu kształcenia na odległość i harmonogramie egzaminów
     • Informacja MEN o przedłużeniu kształcenia na odległość i harmonogramie egzaminów

     • "Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia. Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły.

      Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

      Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych. Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Tak wygląda harmonogram tegorocznych wiosennych egzaminów.Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

      Departament Informacji i Promocji

      Ministerstwo Edukacji Narodowej"

      Szczegóły na stronie MEN

      https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja

      https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020

       

       

       

       

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Balicach
   • sp_balice@op.pl
   • zspbalice@gmail.com
   • (+12) 285-60-25
   • ul. Szkolna 66, 32-083 Balice
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Nasze media społecznościowe