• Komunikat Dyrektor GZEAS w Zabierzowie
     • Komunikat Dyrektor GZEAS w Zabierzowie

     • Zabierzów 25.03.2020 r.

       

      KOMUNIKAT

       

      Szanowni Rodzice,

      W związku z przedłużeniem do odwołania zawieszenia zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także dbając  o bezpieczeństwo mieszkańców, proszę o ograniczenie do minimum osobistych wizyt w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zabierzowie oraz w szkołach, przedszkolach, żłobkach i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na terenie Gminy, z wyjątkiem spraw koniecznych.

      W sprawach bieżących niewymagających osobistego udziału, proszę kontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jednostek.

      REKRUTACJA do przedszkoli i szkół:

      Rekrutacja w Gminie Zabierzów przebiega zgodnie z harmonogramem opublikowanym w dniu 29 stycznia 2020 r. w Zarządzeniu Wójta Gminy Zabierzów Nr 25 i 26/2020.

      Kolejnym etapem dla rodziców w okresie od 7 kwietnia do 15 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00, jest złożenie potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola.

      Proszę w związku z tym przesyłać na adres poczty elektronicznej szkół i przedszkoli, potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola, na wzorze dostępnym na stronie elektronicznej rekrutacji VULCAN w wyżej wymienionym okresie.

      Potwierdzenie musi być wydrukowane i podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych, zeskanowane lub zrobione wyraźne zdjęcie podpisanego potwierdzenia woli, następnie przesłane na adres elektroniczny szkoły/przedszkola do którego dziecko zostało zakwalifikowane w dniu 6 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00.

      Na stronie www.gzeas@zabierzow.org.pl są podane telefony i adresy poczty elektronicznej szkół.

      Kontakt do GZEAS: gzeas@zabierzow.org.pl lub tel. 12-285-15-62

       

      Janina Wilkosz

      Dyrektor GZEAS w Zabierzowie

    • Czasowe wyłączenie obsługi interesantów
     • Czasowe wyłączenie obsługi interesantów

     • W związku z decyzją Wójta Gminy Zabierzów o zamknięciu wszystkich budynków samorządowych na terenie Gminy Zabierzów z uwagi na zwiększone ryzyko potencjalnego zarażenia wirusem zwracam się z prośbą, aby w najbliższych dniach kontaktować się ze szkołą przede wszystkim telefonicznie: numer 12 2856025.

      W sprawach bieżących proszę kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: sp_balice@op.pl.

      Przy wejściu do budynku zostanie umieszczona Skrzynka Podawcza, w której można będzie pozostawić pisma w formie papierowej. W wypadku potrzeby uzyskania potwierdzenia złożenia pisma proszę o wskazanie w jego treści adresu e-mail lub numeru fax Wnioskodawcy. Potwierdzenie złożenia zostanie przesłane na wskazany adres.

      Andrzej Wszołek

      dyrektor ZSP w Balicach

    • Komunikat Wójt Gminy Zabierzów
     • Komunikat Wójt Gminy Zabierzów

     • Uwaga! przedłużono czasowe zawieszenie przyjmowania stron w UG Zabierzów i w jednostkach organizacyjnych gminy.

      Szanowni Mieszkańcy,

      Mając na uwadze fakt czasowego ograniczania dostępu obywateli do coraz większej liczby instytucji publicznych, w tym m.in. sądów i urzędów, ze względu na   dużą liczbę osób, które na co dzień odwiedzają urząd i jednostki organizacyjne gminy, a co za tym idzie zwiększone ryzyko potencjalnego zarażenia  wirusem – w trosce o Państwa zdrowie, a także zdrowie pracowników, zdecydowaliśmy o przedłuzeniu  czasowego zawieszenia bezpośredniej obsługi  mieszkańców w Urzędzie Gminy Zabierzów, w dniach od 16 marca 2020 r.  aż  do odwołania.

       Zamknięte pozostają również:

      -  placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, żłobki);

      - Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie, Gminna Biblioteka Publiczna; Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zabierzowie, Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

      - odwołano zajęcia klubów sportowych i świetlic środowiskowych.

      Zwracam się do Państwa z prośbą, aby w najbliższych dniach kontaktować się z Urzędem i jednostkami przede wszystkim telefonicznie. W sprawach bieżących proszę kontaktować się z pracownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej adres: zabierzow@zabierzow.org.pl lub telefonicznie pod numerami:

      Sekretariat Wójta Gminy Zabierzów (12) 283 07 12

      Skarbnik  (12) 283 07 41

      Księgowość (płatności, faktury) (12) 283 07 51

      Opłata z tytułu odpadów (12) 28 307 58

      Podatki  (12) 283 07 35, (12) 283 07 37

      Wydział Organizacyjny – Dziennik Podawczy (12) 283 07 00

      Wydział ds. Rozwoju i Promocji (12) 283 07 33

      Wydział Ochrony Środowiska (12) 283 07 05, (12) 283 07 56, (12) 283 07 42,  (12) 283 07 55, (12) 283 07 57

      Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami (12) 283 07 28, (12) 283 07 26

      Urząd Stanu Cywilnego (12) 283 07 29

      Wydział Spraw Obywatelskich:

      - ewidencja ludności (12) 283 07 25

      - dowody osobiste (12) 283 07 18

      - działalność gospodarcza (12) 283 07 07

       Wydział Planowania Przestrzennego (12) 283 07 28, (12) 283 07 30

      Zamówienia Publiczne (12) 283 07 46

      Wydział Infrastruktury Komunalnej  (12) 283 07 15, (12) 283 07 40, (12) 283 07 31

      GZEAS (12) 285 15 62 wew. 24

      SCKiP (12) 285 11 79

      UWAGA!

      Płatności z tytułu podatków i opłat należnych Gminie Zabierzów można dokonywać przelewem na indywidualne konto bankowe podane na decyzji podatkowej lub zawiadomieniu w sprawie wysokości opłaty z tytułu odbioru odpadów.

      W przypadku braku indywidualnego konta bankowego (np. zagubienie) oraz w przypadku innych, niż wymienione płatności, przelew środków można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zabierzów, nr: 26 8591 0007 0030 0000 0879 0003

      W Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział Zabierzów.

      Informuję również, że wpłaty gotówkowe na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zabierzów dokonywane w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział Zabierzów, ul. Kolejowa 10 są wolne od opłat bankowych.

      UWAGA !!!

      Przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy Zabierzów, GZEAS, SCKiP oraz PUK Zabierzów Sp. z o.o. umieszczona zostanie Skrzynka Podawcza, w której będzie można pozostawić, w sprawach niecierpiących zwłoki, wnioski/podania/dokumenty w formie papierowej. W przypadku potrzeby uzyskania potwierdzenia złożenia wniosku/podania/dokumentu, uprzejmie prosimy o wskazanie w jego treści adresu email lub nr fax Wnioskodawcy. Potwierdzenie złożenia zostanie przesłane na wskazany adres email w formie skanu lub formie papierowej na nr fax.

      Wójt Gminy Zabierzów

      Elżbieta Burtan

    • Apel do młodych
     • Apel do młodych

     • Przez dwa tygodnie nie będziecie chodzili do szkoły.
      To nie są ferie, ani czas wolny.
      Ten błąd popełniono we Włoszech.
      To jest czas kwarantanny!

      Unikajcie zatłoczonych miejsc!
      Nie organizujcie spotkań towarzyskich!
      Nie wychodźcie do klubów, kawiarni i restauracji!
      Spędzajcie ten czas w domu!
      Starajcie się nie zakazić i nie zakażać innych!
      Nie kontaktujcie się z osobami starszymi!

       

    • Góra Grosza
     • Góra Grosza

     •  

       

      Szanowni Państwo,

      Rodzice, Uczniowie i Dzieci

      Bardzo dziękujemy za zaangażowanie w XX edycję pt." Góra Grosza". Udało się zebrać blisko 6 tysięcy monet, które ważyły blisko 13 kilogramów.

      Zebrane pieniądze zostaną przekazane na pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci, które nie wychowują się w swojej rodzinie.

    • "Pracuj ciężko w ciszy. Niech efekty robią hałas” Brawo Zuzia!!!
     • "Pracuj ciężko w ciszy. Niech efekty robią hałas” Brawo Zuzia!!!

     • Z ogromną radością informujemy, iż Zuzanna Góra, uczennica naszej szkoły, została wicemistrzynią Polski w squashu.

       

      Podczas Indywidualnych Mistrzostw Polski juniorów w squashu, które odbyły się w Poznaniu w dniach od 6 do 8 marca 2020r., uczennica klasy 5a, Zuzanna Góra, zajęła 2 miejsce w kategorii dziewcząt do lat 13.

      Warto podkreślić, że Zuzia, dotychczasowa liderka GU 11, trzy dni przed mistrzostwami skończyła 11 lat, a tym samym zadebiutowała w starszej kategorii wiekowej GU 13.

       

      Gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych zwycięstw oraz wytrwałości w rozwijaniu pasji.

       

       

      Poniżej link do strony gdzie można oglądać finałowy mecz:

      https://www.facebook.com/7dnisquash/videos/189394325697811/

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Balicach
   • sp_balice@op.pl
   • zspbalice@gmail.com
   • (+12) 285-60-25
   • ul. Szkolna 66, 32-083 Balice
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Nasze media społecznościowe