• Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

     • 2 września 2019 r.

             godz. 8:00- Msza Święta w kaplicy

      godz. 9:00- rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

      na sali gimnastycznej  i spotkania   organizacyjne z wychowawcami w salach lekcyjnych.

         W tym dniu godziny pracy świetlicy szkolnej- od 10:00 do 17:00.

      Od 2 września tj. poniedziałek uruchomiony zostanie dowóz dzieci do szkoły. Autobus wyjedzie o 7:14 z przystanku Szczyglice Autostrada, następnie przejedzie przez Aleksandrowice i na końcu przez Burów. Odjazd autobusu o 10:30. Szczegółowy rozkład jazdy na poszczególne dni dzieci otrzymają 3 września od opiekuna dowozu.

      Od 3 września (wtorek) zostanie uruchomiona stołówka. Chętni na korzystanie z odpłatnych obiadów w cenie 9 zł mogą zapisywać się w dniach 28-30 sierpnia i 2 września w sekretariacie szkoły w godz. 7:30-15:30.

      13 września(piątek) pierwszy wyjazd na basen w Zabierzowie dla uczniów kl. I-III.

      Przedszkole Samorządowe jest czynne od 2 września w godz. 7:00-17:00.

      Świetlica szkolna- zapisy od 2 do 13 września u wychowawców świetlicy.

    • Dni adaptacyjne w przedszkolu
     • Dni adaptacyjne w przedszkolu

     • Zajęcia adaptacyjne dla oddziału R1 dzieci 3-letnich  odbędą się w dniach 28-30 sierpnia 2019 r. od 9:00-11:00 w sali nr 3. Serdecznie zapraszamy.

    • Informacje -nowy rok szkolny
     • Informacje -nowy rok szkolny

     • W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 informujemy:

       

      • rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 2 września 2019 r.

      • zimowa przerwa świąteczna w szkołach 23 do 31 grudnia 2019 r.

      • ferie zimowe dla województwa małopolskiego 27 stycznia do 9 lutego 2020 r.

      • wiosenna przerwa świąteczna w szkołach 9 do 14 kwietnia 2020 r.

      • egzamin ósmoklasisty ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

      • ferie letnie w szkołach 27 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.

       

      Nowy rok szkolny w Gminie rozpocznie: w żłobkach 97 dzieci, w przedszkolach 1270 dzieci, w szkołach podstawowych jest 2359 uczniów, to jest o 141 uczniów ogółem mniej z uwagi na likwidację gimnazjum z dniem 31.08.2019 r., jednak w szkołach podstawowych w klasach I – VIII jest wzrost uczniów o 82.

       

      W Gminie funkcjonują 3 żłobki niepubliczne, 2 przedszkola samorządowe, 10 przedszkoli niepublicznych, 1 niepubliczny punkt przedszkolny, 8 szkół podstawowych samorządowych, 4 szkoły podstawowe prowadzone przez inne podmioty i 1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. W każdej szkole podstawowej samorządowej są oddziały przedszkolne.

      Przedszkola w Gminie Zabierzów pełnią w każdym roku dyżury w okresie ferii letnich. Szczegółowy harmonogram dyżurów jest publikowany w terminie późniejszym.

       

      Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla wszystkich uczniów znajdują się w szkołach i uczniowie wypożyczają je z biblioteki szkolnej na bieżący rok szkolny.

       

      We wszystkich szkołach można wykupić obiady dla uczniów. Uczniowie objęci pomocą socjalną otrzymują obiady bezpłatnie.

       

      Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zabierzów oraz dowóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (na wniosek rodziców) organizuje GZEAS.

      Uczniowie szkół podstawowych korzystają z bezpłatnej komunikacji MPK na podstawie legitymacji szkolnej.

       

      Stypendia socjalne dla uprawnionych uczniów realizowane są w GZEAS w Zabierzowie. Wnioski należy złożyć do 15 września.

       

      Wnioski o stypendium motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych można składać corocznie do 31 lipca, dla studentów do 31 października w GZEAS.

       

      Program rządowy „Dobry Start” realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie.

       

      Informacje dodatkowe oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie www.gzeas.zabierzow.org.pl i w siedzibie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zabierzowie ul. Kolejowa 15 (wejście od strony ul. Sportowej).
       

       

       

   • Kontakty

    • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Balicach
    • sp_balice@op.pl
    • zspbalice@gmail.com
    • (+12) 285-60-25
    • ul. Szkolna 66, 32-083 Balice
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Nasze media społecznościowe