• Klauzula informacyjna-kandydaci do pracy

    •  

     Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119
     z 04.05.2016), zwanego RODO informuje się, iż:

     1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych  jest:

      

     Zespól Szkolno – Przedszkolny w Balicach,

     z siedzibą: 32-083 Balice, ul. Szkolna 66,  telefon: 12 285 60 25. 

      

     1. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD  można kontaktować się pod adresem mailowym nedzaodo@interia.pl.
     2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan złożyła dokumenty  na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a i c w celu przetwarzania danych kontaktowych dla potrzeb aktualnych i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie danych w określonym celu.
     3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora.
     4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
     5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  przez okres wynikający z przepisów prawa.
     6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
     7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.
     8. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.
     9. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Balicach
   • sp_balice@op.pl
   • zspbalice@gmail.com
   • (+12) 285-60-25
   • ul. Szkolna 66, 32-083 Balice
 • Galeria zdjęć

  • Dzień Ojca
  • Podróże małe i …duże
  • Zielniki przedszkolaków
  • „Książki znamy i o nie dbamy”.
  • Wspomnień czas….
  • Koło fotograficzne zaprasza do głosowania
  • Maj pełen barw
  • Wyjątkowy tort dla wyjątkowej osoby
  • Majowa łąka
  • Przewodnik po okolicy
  • Bierzemy udział w akcji czytelniczej- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
  • Woda źródłem życia
 • Nasze media społecznościowe