• Klauzula informacyjna- pracownicy

    •  

     Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119
     z 04.05.2016), zwanego RODO informuje się, iż:

     1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych  jest:

      

      Zespól Szkolno – Przedszkolny w Balicach,

     z siedzibą: 32-083 Balice, ul. Szkolna 66,  telefon: 12 285 60 25. 

      

     1. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD  można kontaktować się pod adresem mailowym nedzaodo@interia.pl.
     2. Celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, bezpieczeństwo i organizacja pracy, kształcenie, organizacja wyjazdów służbowych:

                 - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

     z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

     - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na publikację wizerunku;

     - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f jako niezbędne do realizacji celów wynikających
     z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

     1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora.
     2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
     3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  przez okres wynikający z przepisów prawa.
     4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.;
     5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa jest obowiązkowe, a  w pozostałym zakresie dobrowolne.
     6. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.
     7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Balicach
   • sp_balice@op.pl
   • sp_balice@op.pl
   • (+12) 285-60-25
   • ul. Szkolna 66 32-083 Balice
 • Galeria zdjęć

  • Leśna ścieżka edukacyjna
  • rowerem w świat
  • Turniej szachowy w Zabierzowie
  • Wycieczka pięciodniowa uczniów klasy VI-10.06-14.06.2019 r.
  • "W zdrowym ciele - zdrowy duch"- 3 czerwca 2019 r.
  • Nasze zęby- ważna sprawa
  • Zachwycający spektakl
  • Uroczysta Gala Finałowa w Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego
  • Koło fotograficzne- Odsłona VI „Wiosna, wiosna, wiosna ach to TY!!!”
  • Wycieczka koła fotograficznego „Mgnienie oka” do Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego
  • Bo nie ma ludzi doskonałych na niedoskonałym świecie…
  • Obchody 228 Rocznicy Konstytucji 3 Maja
 • Nasze media społecznościowe