• Klauzula informacyjna- monitoring wizyjny

    •  

     Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
     i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego RODO informuję, że:

      

     1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

      

     Zespól Szkolno – Przedszkolny w Balicach,

     z siedzibą: 32-083 Balice, ul. Szkolna 66, 

     telefon: 12 285 60 25. 

      

     2.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych,  kontakt: nedzaodo@interia.pl;

     3.Monitoring stosowany jest w  celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia. Podstawą przetwarzania danych jest art. 111  i 154 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

     4.Obszar monitorowany: 

     • Plac zabaw i chodnik przy sali gimnastycznej,
     • Przejście do podwórza wewnętrznego,
     • Parking i wjazd od ulicy Krakowskiej,
     • Chodnik przy wejściu głównym do budynku,
     • Podwórze wewnętrzne,
     • Wejście  od ulicy Szkolnej,
     • Szatnia,
     • Mały korytarzyk na  I piętrze,
     •  Hol  na parterze,  na  I  i II piętrze

     5.Zapisy z monitoringu  przechowywane będą przez 25 dni.

     6.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa, w szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania.

     7.Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych.

     8.Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

     9.Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

     10.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Balicach
   • sp_balice@op.pl
   • zspbalice@gmail.com
   • (+12) 285-60-25
   • ul. Szkolna 66, 32-083 Balice
 • Galeria zdjęć

  • Dzień Ojca
  • Podróże małe i …duże
  • Zielniki przedszkolaków
  • „Książki znamy i o nie dbamy”.
  • Wspomnień czas….
  • Koło fotograficzne zaprasza do głosowania
  • Maj pełen barw
  • Wyjątkowy tort dla wyjątkowej osoby
  • Majowa łąka
  • Przewodnik po okolicy
  • Bierzemy udział w akcji czytelniczej- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
  • Woda źródłem życia
 • Nasze media społecznościowe