• Klauzula informacyjna- monitoring wizyjny

    •  

     Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
     i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego RODO informuję, że:

      

     1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

      

     Zespól Szkolno – Przedszkolny w Balicach,

     z siedzibą: 32-083 Balice, ul. Szkolna 66, 

     telefon: 12 285 60 25. 

      

     2.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych,  kontakt: nedzaodo@interia.pl;

     3.Monitoring stosowany jest w  celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia. Podstawą przetwarzania danych jest art. 111  i 154 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

     4.Obszar monitorowany: 

     • Mały plac zabaw i chodnik przy sali gimnastycznej,
     • Przejście do podwórza wewnętrznego,
     • Parking i wjazd od ulicy Krakowskiej,
     • Chodnik przy wejściu głównym do szkoły,
     • Podwórze wewnętrzne,
     • Wejście do przedszkola od ulicy Szkolnej,
     • Szatnia,
     • Mały korytarzyk na  I piętrze,
     •  Hall  na parterze,  na I  i II piętrze

     5.Zapisy z monitoringu  przechowywane będą przez 5 dni.

     6.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa, w szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania.

     7.Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych.

     8.Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

     9.Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

     10.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Balicach
   • sp_balice@op.pl
   • sp_balice@op.pl
   • (+12) 285-60-25
   • ul. Szkolna 66 32-083 Balice
 • Galeria zdjęć

  • Leśna ścieżka edukacyjna
  • rowerem w świat
  • Turniej szachowy w Zabierzowie
  • Wycieczka pięciodniowa uczniów klasy VI-10.06-14.06.2019 r.
  • "W zdrowym ciele - zdrowy duch"- 3 czerwca 2019 r.
  • Nasze zęby- ważna sprawa
  • Zachwycający spektakl
  • Uroczysta Gala Finałowa w Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego
  • Koło fotograficzne- Odsłona VI „Wiosna, wiosna, wiosna ach to TY!!!”
  • Wycieczka koła fotograficznego „Mgnienie oka” do Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego
  • Bo nie ma ludzi doskonałych na niedoskonałym świecie…
  • Obchody 228 Rocznicy Konstytucji 3 Maja
 • Nasze media społecznościowe